Modernizacja kuchni w ZSO nr 1
Zakres prac:
dostosowanie kuchni do przepisów HACCP w zakresie wyposażenia technicznego
Zdjęcia przed: