Tereny zielone - centrum
Zakres prac:
zagospodarowanie terenu zielonego w centrum miasta