Budowa ul. Jana z Kolna
Zakres prac:
budowa układu drogowego z siecią kanalizacji deszczowej