Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakres prac:
rozbudowa i modernizacja oświetlenia