• Home
  • Inwestycje
  • System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych
System telemetryczny do nadzoru przepompowni wód opadowych

Zakres prac:
Zakup systemu do monitorowania napływów wód opadowych w poszczególnych przepompowniach.

Aktualny etap realizacji:
zakończono realizację inwestycji, wykonawca - Energoter Sp. z o.o.