• Home
  • Inwestycje
  • Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem
Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - rewitalizacja budynku komunalnego wraz z otoczeniem
Zakres prac:
- Rozbiórka istniejącej części budynku z lat 70 XX wieku i budowa nowej części od strony zachodniej.
- Budowa schodów, ogrodzenia i układu komunikacyjnego na terenie działki.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia w trakcie: