Remont chodnika przy ul. Wyczółkowskiego

Zakres prac:
Rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej z kostki betonowej wraz z wjazdami.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono - wykonawca "Teleelektronika" Bogusław Pszczoła

Koszt inwestycji:
31 857 zł

Termin realizacji:
kwiecień

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: