Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Trwa przygotowanie procedury przetargowej.

Planowany koszt inwestycji w 2015 r.:
117 000 zł

Planowany termin realizacji:
2016 r.