Przebudowa ul. Wojska Polskiego (WPF)

Zakres prac:
Wykonanie robót, polegających w szczególności na przebudowie pasa drogowego obejmującego jezdnie i ciągi pieszo – rowerowe, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego. Prace zostały podzielone na dwa etapy wykonania robót:

a) etap I - obejmujący odcinek od ul. Raciborskiego do ul. Obrońców Pokoju wraz z przebudową skrzyżowań i budową przepompowni ścieków,

b) etap II - obejmujący odcinek od ul. Obrońców Pokoju do ul. Obrońców Wybrzeża.

Aktualny etap realizacji:
Zakończono. Wykonawca - Kruszywo Sp. z o. o.

Koszt inwestycji w 2016 r.:
2 767 000 zł

Termin realizacji:
kwiecień

Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: