Inwestycje w ZS nr 4

Zakres prac:
Wykonanie projektu wraz z modernizacją rozdzielnicy energetycznej.

Aktualny etap realizacji:
Została opracowana dokumentacja projektowa i zgłoszono roboty budowlane.

Koszt inwestycji:
10 455 zł