Mostek na kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem
Zakres prac:
W ramach budowy kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim posadowiono kompozytowe przęsło mostu pieszo-rowerowego. Ponadto wykonano przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w zakresie wysokościowym (poprowadzenie ich w nasypie).
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: