Modernizacja boiska przy ul. Tysiąclecia
Zakres prac:
Zmodernizowanie nawierzchni boiska, zakup i montaż bramek wielofunkcyjnych.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia po: