Projekt modernizacji budynku Grunwaldzka 71B
Zakres prac:

Aktualny etap realizacji:
Zawarto umowę.

Planowany koszt dokumentacji w 2017 r.:
76 260 zł

Termin realizacji:
grudzień