• Home
  • Burmistrz przyznał stypendia!
Image

Burmistrz przyznał stypendia!

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański przyznał stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zdobyte w roku szkolnym 2019/2020.

W tym roku łącznie wpłynęło 321 wniosków, z czego 303 zostały rozpatrzone pozytywnie. Jest to do tej pory największa liczba przyznanych stypendiów. W roku ubiegłym mieliśmy blisko 100 stypendystów mniej.

Stypendia zostały przyznane w dwóch głównych kategoriach:

1. za dobre wyniki w nauce:

  • szkoły podstawowe kl. IV-VI – 110 osób,
  • szkoły podstawowe kl. VII-VIII – 68 osób,
  • szkoły ponadpodstawowe – 104 osoby,

2. za wybitne osiągnięcia sportowe:

  • szkoły podstawowe kl. IV-VI – 11 osób,
  • szkoły podstawowe kl. VII-VIII – 5 osób,
  • szkoły ponadpodstawowe – 5 osób.

Pełna lista stypendystów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/9722/zarzadzenie-nr-166-2020 (Zarządzenie Burmistrza 166/2020)

http://bip.pruszcz-gdanski.pl/zarzadzenie/9715/zarzadzenie-nr-161-2020 (Zarządzenie Burmistrza 161/2020)

Wydatki na ten cel w 2020 roku wyniosą łącznie: 351 500,00 zł (500 zł otrzymują uczniowie kl. IV-VI SP, 1000 zł otrzymują uczniowie kl. VII-VIII SP oraz 2000 zł otrzymują uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegorocznych absolwentów).

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia gratulujemy, jesteśmy dumni, że w naszym mieście mieszkają tak zdolne dzieci i młodzież!