• Home
  • Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
Image

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji projektu programu współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje przeprowadzone zostały od 12 do 23 października 2023 r. zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/389/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej – w wersji papierowej bezpośrednio do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@pruszcz-gdanski.pl lub online przez stronę www.pruszczgdanski.konsultacjejst.pl.

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie.