• Home
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Image

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zapraszamy do zapoznania się z otwartym konkursem ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie nr 1
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla min. 44 osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruszczu Gdańskim, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/12297/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert

Ogłoszenie nr 2
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/12298/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert

Ogłoszenie nr 3
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym. Wspieranie działalności uniwersytetów III wieku.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/12299/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert