• Home
  • Drugi etap budowy zbiornika retencyjnego
Image

Drugi etap budowy zbiornika retencyjnego

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel podpisał umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 projektu budowy zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie ulicy Przy Torze Etap II, oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej. Cała kwota zadania wyniesie 11 480 301 zł a dofinansowanie to 85%, czyli 8 016 986 złotych.

Na zdęciu teren przyszłych prac.