• Home
  • Budżet Obywatelski - sprawdź, na jakie projekty możesz oddać głos!
Image

Budżet Obywatelski - sprawdź, na jakie projekty możesz oddać głos!

Już 13 września wystartuje etap głosowania na projekty w ramach pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Swój głos będzie można oddać przez 2 tygodnie -­ do 27 września. Do głosowania zakwalifikowano 23 projekty, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego. Warto zapoznać się z projektami, by podczas głosowania podjąć właściwą decyzję o poparciu projektów, które zostaną zrealizowane w 2022 roku. Na ten cel miasto Pruszcz Gdański przeznaczy 600 000 zł. Dziś prezentujemy kolejne zadania: Modernizacja przy ul. Żuławskiej polegająca na wybudowaniu oświetlenia (projekt nr 29), Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew (projekt nr 30), Ogrody deszczowe w mieście Pruszcz Gdański (projekt nr 31), Jeż na swoim - stwarzamy dobre warunki dla jeży (projekt nr 32).

Projekt nr 29: Modernizacja przy ul. Żuławskiej polegająca na wybudowaniu oświetlenia
Projekt polega na postawieniu słupów oświetleniowych począwszy od ul. Słonecznej przez ul. Żuławską do ul. Lotniczej. Celem realizacji projektu jest poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, osób jeżdżących na rolkach, deskorolkach czy rowerach. Szacunkowy koszt zadania to 78 000 zł.

Projekt nr 30: Likwidacja słupków drogowych oraz miejsc nadmiernie zabetonowanych poprzez sadzenie drzew
Projekt obejmuje zastąpienie słupków drogowych drzewami i dosadzenie drzew w wolnych przestrzeniach na terenie miasta. Celem zadania jest wyeliminowanie słupków drogowych z przestrzeni miasta oraz dosadzenie drzew w miejscach nadmiernie zabetonowanych. Poprawi to wizerunek miasta, a drzewa oprócz walorów estetycznych będą pełnić również funkcję ekologiczną (oczyszczanie powietrza, ochrona przed hałasem). Lokalizacja projektu: ul. Obrońców Poczty Polskiej, parking przy ul. Dąbrowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Staffa, ul. Jana z Kolna, ul. 24 Marca, ul. Łukasiewicza, ul. Romera, ul. Domeyki, ul. Dybowskiego, ul. Sikorskiego, ul. Wita Stwosza, ul. Podmiejska i ul. Obrońców Pokoju. Szacunkowy koszt zadania to 150 000 zł.

Projekt nr 31: Ogrody deszczowe w mieście Pruszcz Gdański
Ogród deszczowy to proste rozwiązanie, które ogranicza odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomaga dbać o rośliny w trakcie suszy. Ogród taki można zbudować w pojemniku lub na gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową, zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony jest z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtracyjnych, a następnie odparowana do atmosfery. W centralnej części sadzone są specjalne rośliny "wodolubne", które dodatkowo oczyszczają deszczówkę, dzięki czemu poprawia się jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Korzenie i kłącza roślin hydrofitowych wychwytują z wody zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie czy związki biogenne. W polskich warunkach klimatycznych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy paprocie.

Ogród deszczowy to projekt, który wpisuje się w założenia Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Pruszcz Gdański poprzez zwiększenie odporności miasta na występowanie nagłych deszczy, zwiększanie naturalnej retencji (stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, ograniczanie i opóźnianie odpływu do zlewni) oraz poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie promocji działań na rzecz zwiększenia retencji (naturalnej i sztucznej). Warto podkreślić, że z punktu widzenia interesów Pruszcza Gdańskiego, niezwykle korzystne byłoby podjęcie działań mających na celu sukcesywną poprawę retencyjności miasta. Poza budową zbiorników retencyjnych należy dążyć do ograniczenia powierzchni terenów uszczelnionych o betonowych i brukowanych nawierzchniach. Zwiększając tym samym ilość obszarów biologicznie czynnych ­zielonych. Zamiast odprowadzać wodę opadową do systemu kanalizacji i rzek, warto zagospodarować ją w miejscu powstawania. Zmieniający się klimat sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególnie w okresie letnim obserwujemy ulewne deszcze, które przyczyniają się do tworzenia lokalnych podtopień i powodzi. Z drugiej strony długotrwałe susze generują problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin. Rozbudowa miasta, powstawanie nowych budynków dróg i chodników, powoduje, że coraz mniej wody wsiąka w ziemię. Lokalizacja projektu to teren całego miasta (konkretne lokalizacje zostaną określone po analizie możliwości realizacji zadania). Szacunkowy koszt projektu to 150 000 zł.

Projekt nr 32: Jeż na swoim - stwarzamy dobre warunki dla jeży
Projekt polega na pozostawieniu w parkach obszarów z bogatym podszyciem, wyznaczenie ekostref ­- obszarów, w których ograniczone zostanie do minimum koszenie i które ze swojej natury są bogatsze w roślinność niż pozostałe miejsca w parkach oraz w miarę możliwości są oddalone od ciągów pieszych. Ponadto planowane jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w klasach I-III oraz dzieci przedszkolnych, nakręcenie filmu edukacyjnego dotyczącego jeży z możliwością jego rozpowszechniania na stronach Urzędu Miasta, szkół oraz przedszkoli oraz na Facebooku tych jednostek. Warto również wprowadzić dodatkowe oznakowanie przy tabliczkach, które już istnieją "Zwolnij jeże" z kodem QR umożliwiającym wyświetlenie filmu edukacyjnego, ewentualnie dodanie takich tabliczek w obszarach niekoszonej trawy. W ramach projektu wydane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne na temat jeży dystrybuowane na terenie Pruszcza Gdańskiego. W ramach prawidłowej realizacji zadania planowane jest nawiązanie współpracy np. z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, zajmującymi się profesjonalnie pomocą dla zwierząt lub innym stowarzyszeniem lub fundacją. Jeży jest coraz mniej, śmiertelność jeży z roku na rok jest coraz większa. Giną pod kołami samochodów, podczas wypalania i koszenia traw czy też od trucizn na gryzonie i ślimaki. Jeże potrzebują schronienia na zimę, dlatego tak ważne jest żeby znalazły odpowiednie, suche i bezpieczne legowisko. Pamiętajmy, że wszystkie gatunki jeży występujące w Polsce podlegają ochronie częściowej. Oznacza to między innymi, iż w stosunku do jeża obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia. Lokalizacja projektu to: Park Miejski przy ul. Mickiewicza, teren Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria przy ul. Zastawnej, teren ścieżki rowerowej Pruszcz Gdański ­ Juszkowo przy ul. Obrońców Wybrzeża, Park Piknikowy przy ul. Dworcowej, park przy ul. Wita Stwosza, Ostoja dzikich ptaków i gryzoni obok Parku Krainy Polodowcowej przy ul. Rzewuskiego. Szacunkowy koszt zadania to 17 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gdańskim na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. Weź udział w głosowaniu i zdecyduj o przyszłości naszego miasta!