• Home
  • Pruszcz Gdański w strefie żółtej
Image

Pruszcz Gdański w strefie żółtej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1687), od soboty 03.10.2020 r. Powiat gdański jako obszar znajduje się w strefie żółtej stanu epidemii wywołanej zakażeniami SARS-CoV-2.

Obecnie obowiązujące ograniczenia dla stref żółtych:
  • przy organizacji kongresów i targów 1 osoba może przypadać na 4 m2 terenu,
  • wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko przy 25 proc. udziale publiczności,
  • imprezy kulturalne tylko z 25 proc. udziałem publiczności, na przestrzeni otwartej może to być maksymalnie 100 osób,
  • w lokalach gastronomicznych może być 1 klient na 4 m2 lokalu,
  • w parkach rozrywki może być 1 osoba na 10 m2,
  • siłowniach i klubach fitness może być 1 osoba na 7 m2,
  • w kinach nadal może być tylko 25 proc. publiczności na Sali,
  • w weselu może wziąć udział maksymalnie 100 osób z wyjątkiem obsługi.
Od połowy października 2020 r. w strefie żółtej planowane są kolejne obostrzenia m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu. Obostrzenie to funkcjonuje dotychczas tylko w strefie czerwonej.

Prosimy o zapoznanie się z obostrzeniami obowiązującymi na obszarze strefy żółtej wymienionymi w § 25 ust. 9 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. cyt. wyżej i § 27 ww. Rozporządzenia. Natomiast na obszarze żółty stosuje się wyłączenia wynikające z § 24 ust. 3, 4 i 5 Rozporządzenia jak wyżej.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo przypominamy o obowiązku zakrywania twarzy (ust i nosa) wszędzie tam, gdzie jest to wymagane oraz tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu.

Czytaj pełną treść: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.