• Home
  • Konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego
Image

Konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego

W piątek 01 kwietnia 2022 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego, to już 9 edycja. Pierwszy etap to nabór projektów, który zakończy się 30 kwietnia 2022 r. Wnioski do budżetu można składać elektronicznie za pośrednictwem strony: www.bo.pruszcz-gdanski.pl ( formularz aktywny od 01.04.2022 r.) jak i w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 80-300 Pruszcz Gdański lub osobiście.

Mieszkańcy Pruszcza co roku zgłaszają projekty w ramach konsultacji, ponieważ daje to możliwość bezpośredniego wpływu na przedsięwzięcia jakie zostaną zrealizowane w następnym roku. Projekty samorządowe są zatem realizowane w oparciu o pomysły mieszkańców.  Dzięki tej inicjatywie każdy Pruszczanin może zdecydować o zmianach w mieście, a przede wszystkim o poprawie warunków życia całej społeczności.

Ramowy harmonogram konsultacji dot. Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. wygląda następująco:

  • do 30 kwietnia 2022 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022.
  • maj/czerwiec/lipiec 2022 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
  • sierpień 2022 r. - opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Promocja budżetu obywatelskiego.
  • 5-19 września 2022 r. - Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym głosowanie internetowe. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data nadania.
  • do 30 września 2022 r. - Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
  • do 7 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.

Liczmy na Państwa udział. Im więcej mieszkańców wyrazi swoje zdanie - tym lepiej będziemy mogli poznać potrzeby i oczekiwania Pruszczan. Pamiętajmy, biorąc udział w konsultacjach społecznych mamy wpływ na to co dzieje się w naszym mieście.