• Home
  • Budżet Obywatelski 2023 - zgłoś pomysł do końca kwietnia!
Image

Budżet Obywatelski 2023 - zgłoś pomysł do końca kwietnia!

1 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się 9. edycja pruszczańskiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy etap to nabór projektów, który zakończy się 30 kwietnia 2022 r. Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się od 5 do 19 września 2022 r., a realizacja zwycięskich inicjatyw nastąpi w przyszłym roku.
 
Projekty można składać elektronicznie za pośrednictwem strony bo.pruszcz-gdanski.pl., korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim. Należy wówczas ze strony bo.pruszcz-gdanski.pl pobrać formularz, po wypełnieniu wysłać go na adres Urzędu Miasta (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański) lub złożyć osobiście.

Pamiętajmy, że Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w następnym roku.
Zgłaszane projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego biorą udział w głosowaniu na te, które według mieszkańców powinny zostać zrealizowane. Zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane projekty, każdy może zadecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • do 30 kwietnia 2022 r. - składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2022.
  • maj/czerwiec/lipiec 2022 r. - weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przy współpracy z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego.
  • sierpień 2022 r. - opublikowanie propozycji listy zadań, zatwierdzonych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Promocja budżetu obywatelskiego.
  • 5-19 września 2022 r. - Głosowanie nad listą proponowanych zadań, w tym głosowanie internetowe. W przypadku głosowania korespondencyjnego o przyjęciu karty głosowania decydować będzie data nadania.
  • do 30 września 2022 r. - Przekazanie Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego wyników głosowania.
  • do 7 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania.