• Home
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Image

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zapraszamy do zapoznania się z otwartym konkursem ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Ogłoszenie nr 1
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla min. 41 osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruszczu Gdańskim, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/11445/ogloszenie-nr-1

Ogłoszenie nr 2
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/11446/ogloszenie-nr-2

Ogłoszenie nr 3
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/11447/ogloszenie-nr-3