• Home
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023
Image

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023

Zapraszamy do zapoznania się z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023 na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025 dla miasta Pruszcz Gdański.

Szczegóły dotyczące przedmiotu konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/11459/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert