Image

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Od 1 do 30 kwietnia 2023 r. mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą składać propozycje działań do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Już po raz 10 pruszczanie zdecydują, jakie działania zostaną zrealizowane z tych środków.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, a właściwie budżet partycypacyjny jest narzędziem służącym zaangażowaniu ludzi do współtworzenia budżetu ich miasta. Stanowi on wyodrębnioną część budżetu miejskiego, na której wydatkowanie bezpośredni wpływ mają mieszkańcy. Co roku wysokość środków określana jest przez Radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański w drodze uchwały. Mieszkańcy miasta w ramach konsultacji społecznych zapraszani są do zgłaszania pomysłów, na co powinny zostać przeznaczone środki z Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców z miejskiej kasy jest 600 tys. zł, w tym na realizację jednego projektu można przeznaczyć nie więcej niż 150 tys. zł. Jednym z końcowych etapów konsultacji jest głosowanie.

Po co nam Budżet Obywatelski?
To działanie wzmacnia zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór zadań, które zostaną zrealizowane z budżetu miasta w przyszłym roku. Dzięki głosowi mieszkańców lokalne władze wiedzą więcej o ich potrzebach. Czas zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego to moment, aby powiedzieć głośno, np. tu potrzebny jest przystanek, tam potrzebujemy mieć więcej zieleni, na osiedlu potrzebujemy więcej ławek, w okolicy nie ma placu zabaw i chcielibyśmy go mieć. Aby tego dokonać, wystarczy złożyć wniosek i opisać potrzeby.

Jak zgłosić wniosek?
Wnioski do Budżetu Obywatelskiego można złożyć wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.bo.pruszcz-gdanski.pl lub papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański). Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez przynajmniej 1 mieszkańca Pruszcza Gdańskiego.

Wniosek złożony. Co dalej?
Wszystkie wnioski, które zostaną złożone, podlegają analizie i weryfikacji przez specjalnie powołany do tego celu zespół. Komisja ma za zadanie sprawdzić i szczegółowo omówić każdy z wniosków, przeanalizować potrzebę, możliwości techniczne oraz budżet wniosku. W sierpniu 2023 r. do publicznej wiadomości podana zostanie ostateczna lista projektów, które w terminie od 8 do 18 września 2023 roku poddane zostaną pod głosowanie pruszczan.

Szczegóły dotyczące przebiegu Budżetu Obywatelskiego oraz formularz zgłoszeniowy (w wersji elektronicznej do wypełnienia on-line oraz do wydruku) znajdują się na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.