Budżet Obywatelski na rok 2024 - głosowanie

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu miasta części. Projekty realizowane są zatem przez samorząd w oparciu o pomysły mieszkańców.

Budżet Obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Pruszcza Gdańskiego możliwość bezpośredniego wpływu na to, jakie działania lub inwestycje zostaną zrealizowane w roku następnym. Wszystko to w ramach wyodrębnionej z budżetu miasta części. Projekty realizowane są zatem przez samorząd w oparciu o pomysły mieszkańców.

Pruszczanie co roku zgłaszają projekty, których realizacja miałaby odbyć się w ramach Budżetu Obywatelskiego, a następnie biorą udział w głosowaniu na te zadania, które według nich powinny zostać zrealizowane. Dzięki inicjatywie zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i podczas głosowania na wybrane pomysły, każdy może zdecydować o zmianach w mieście i poprawie warunków życia całej społeczności.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 w mieście Pruszcz Gdański przedstawia się następująco:
  • od 1 do 30 kwietnia 2023 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2024,
  • maj/czerwiec/lipiec 2023 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów,
  • sierpień 2023 r. – opublikowanie listy zatwierdzonych wniosków,
  • 08-18 września 2023 r. – głosowanie – wybieramy zadania na rok 2024 (zapoznaj się z listą projektów https://pruszczgdanski.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/projekty/aktualne),
  • do 06 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania,
  • październik 2023 r. – ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów, w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów oraz zasad głosowania można znaleźć na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.