• Home
 • Jak zostać partnerem

Jak zostać partnerem


Zostań Partnerem Programu Karta Mieszkańca Pruszcza Gdańskiego
Niezależnie czy zarządzasz ogromną korporacją, a może małym rodzinnym biznesem możesz stać się Partnerem Programu Karta Mieszkańca. Wystarczy, że oferujesz usługi lub atrakcje dla mieszkańców. Już dziś zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, niezależnie od branży i wielkości do Programu. Naszą współpracę opieramy na zasadach dobrowolności i partnerstwa. Wystarczy, że zapewnisz pruszczanom zniżki (min. 10%) lub preferencyjny dostęp do swoich towarów/usług i posiadasz urządzenie mobilne z systemem android (opcjonalnie z funkcją NFC), kartą SIM oraz dostępem do Internetu lub komputer z dostępem do internetu.

Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Mieszkańca?
 • Pomożemy Ci zwiększyć rozpoznawalność Twojej firmy i oferty.
 • Twoją ofertę zamieścimy m.in. na stronie internetowej.
 • Wspólnie będziemy promować Twoją firmę. Oferta naszych działań promocyjnych jest uzależniona od aktywności partnera w programie.
 • Zintegrujesz się z lokalną społecznością.
 • Wspólnie będziemy wspierać pruszczan.
 • Pokażesz, że Ty i Twoja firma jesteście społecznie odpowiedzialni.
Co zrobić, aby zostać Partnerem Programu Karta Mieszkańca?
 • Wypełnij formularz o przystąpienie jako Partner do Programu Karty Mieszkańca w formie dokumentu WORD lub formularz online (dostępny poniżej).
 • Zaproponuj ofertę dla beneficjentów Programu (zniżka/ulga min.10%) i poczekaj na nasz kontakt. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.
Zapraszamy do współpracy!

DO POBRANIA: Wniosek_dla_partnera_programu_Pruszczanska_Karta_Mieszkanca.docx

Klauzula informacyjna dla Partnera programu Pruszczańska Karta Mieszkańca
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem (AD) Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 20, 83 - 000 Pruszcz Gdański, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Pana Krzysztofa Pukaczewskiego na Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e - mail iod@pruszcz-gdanski.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest podpisanie, a następnie realizacja porozumienia dotyczącego udziału w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca, co wyczerpuje przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych, na zasadach art. 15-21 RODO, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania i realizacji porozumienia. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie porozumienia i w konsekwencji udział na zasadzie Partnera w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca.
 8. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań AD. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi AD ma zawarte umowy powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz AD przez te podmioty.

Formularz zgłoszenia przedsiębiorcy

Nie mniej niż 10%. Wysokość zniżki podlega negocjacjom, jednak z zachowaniem obopólnej korzyści.