• Home
  • Załóż konto

1 Zanim założysz

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca, jeśli spełniasz wymogi Programu, przejdź Dalej i "załóż konto"

Oświadczam że:

  • Jestem zameldowany w Pruszczu Gdańskim na pobyt stały lub czasowy
    Twój meldunek zostanie zweryfikowany na podstawie meldunku
  • Rozliczam się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym Pruszcz Gdański wpisując jako adres zamieszkania adres na terenie miasta Pruszcz Gdański
    Konieczne jest przedstawienie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim wskazując miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański. PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje ostatecznie, gdzie PIT został rozliczony.

    W przypadku, gdy wniosek o wydanie Karty składany jest w okresie styczeń – marzec danego roku, Kartę wydaje się także w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku osoba nie rozliczyła się jeszcze z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni, ale rozliczyła ten podatek, za rok poprzedzający rok rozliczeniowy.