Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca .

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 30 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.

Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Aplikacja Mieszkam w Pruszczu pozwala na korzystanie z funkcjonalności Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty Mieszkańca.
 1. Pruszczańska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
 2. Opłata jest naliczana wyłącznie w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, kiedy konieczne jest wydanie duplikatu.
 3. Duplikat Karty w formie plastikowej wydawany jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.

Do otrzymania Pruszczańskiej Karty Mieszkańca wraz z Pakietem Mieszkańca uprawnione są osoby zameldowane w Pruszczu Gdańskim na pobyt stały lub czasowy. Uprawnienie zostanie zweryfikowane przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański i poza deklaracją nie potrzeba dodawać dokumentów.

Uprawnione są również osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym Pruszczu Gdańskim. Warunkiem jest podanie jako adres zamieszkania adres na terenie miasta Pruszcz Gdański. W tym wypadku weryfikacja następuje na podstawie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański. Uwaga: PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje ostatecznie, gdzie PIT został rozliczony.

Uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca są także osoby niepełnoletnie (dzieci od 7 do 18 lat), oraz uczące się do 25 roku życia, których Przedstawiciel Ustawowy jest Osobą Uprawnioną, założył Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca, a także posiada aktywny Pakiet Mieszkańca.

Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć hasła, zawsze możesz skorzystać z opcji przypomnienia. Poniżej instrukcja jak z niej skorzystać:

1. Wejdź na www.mieszkamwpruszczu.pl
2. Kliknij Zaloguj

3. Kliknij Nie pamiętam hasła

4. Wpisz swój adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto

5. Kliknij Wyślij link/SMSJeśli dłuższą chwilę nie dostajesz wiadomości, upewnij się, że podałeś właściwy adres e-mail oraz sprawdź m.in. folder SPAM, być może wiadomość wpadła zamiast do skrzynki odbiorczej to do innego folderu Twojej poczty.

Kartę można odebrać w Autoryzowanym Punkcie Obsługi - Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim - w godzinach pracy urzędu, tj:
poniedziałek - 09:00 - 17:00
środa - 07:30 - 15:30
wtorek, czwartek, piątek - 07:30 - 14:00.

Aby odebrać Kartę po złożeniu wniosku online należy okazać potwierdzenie, które otrzymało się drogą mailową po weryfikacji danych. Potwierdzenie to oznacza też, że Karta i Pakiet Mieszkańca są już aktywne online, w aplikacji. Na weryfikację danych i przesłanie potwierdzenia Autoryzowany Punkt Obsługi ma 14 dni.

Jeśli wniosek został złożony online i do tej pory mieszkaniec korzystał tylko z karty w formie elektronicznej (w aplikacji), w każdej chwili może otrzymać kartę w wersji plastikowej - wystarczy podejść z dokumentem tożsamości do Autoryzowanego Punktu Obsługi. Dotyczy to wszystkich osób, których wniosek o kartę i Pakiet Mieszkańca został zweryfikowany pozytywnie.

Tak. Odebranie karty fizycznej jest nieobowiązkowe. Można korzystać wyłącznie z karty elektronicznej dostępnej w aplikacji lub korzystać z nich obu. Wybór należy do mieszkańca.
Osoba pełnoletnia, zameldowana w mieście Pruszcz Gdański lub/i rozliczająca się z podatku dochodowego w Pruszczu Gdańskim i wskazująca jako miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański.
 1. Online na www.mieszkamwpruszczu.pl
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim, w Referacie Spraw Obywatelskich (parter budynku).
Do udziału w Programie w każdej chwili jego trwania, mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy/usługodawcy którzy są gotowi udzielić rabatów i zniżek. Przystępując do Karty Pruszczanina Partner ma szanse promować i zwiększać rozpoznawalność własnej działalności. Ponadto ma okazję do nawiązania pozytywnej relacji z lokalnymi klientami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Współpracy i Promocji, parter@mieszkamwpruszczu.pl, tel. +48 58 775 99 58, +48 58 775 99 59
Jeśli podsiadasz aktywny Pakiet Mieszkańca, ale wygasły Twoje uprawnienia do karty i chcesz je przedłużyć (czyli ponownie zweryfikować siebie jako mieszkańca Pruszcza Gdańskiego) możesz zrobić to online lub osobiście w punkcie obsługi.

Przedłużenie uprawnień online:
 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl.
 2. Przejdź do zakładki „Karta i pakiety” w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij przycisk „+ Dodaj nowe pakiety lub przedłuż uprawnienia do karty”.
 4. Wybierz „Przedłuż uprawnienia do karty”.
 5. Wybierz z rozwijanej listy kryterium kwalifikacji do programu.
 6. Jeśli weryfikujesz się jako mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego przy pomocy rozliczenia podatku PIT, poprosimy Cię o dołączenie pierwszej strony bieżącej deklaracji rozliczenia, opatrzonej prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim (pieczątką wpływu) lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO).
Możesz zrobić to również osobiście – w tym celu przyjdź do Autoryzowanego Punktu Obsługi Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.
Datę ważności swojego uprawnienia do karty możesz sprawdzić w zakładce „Profil” po zalogowaniu na swoje konto.
 
Pruszczańską Kartę Mieszkańca może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. jest zameldowana na pobyt stały w mieście Pruszcz Gdański,
2. jest zameldowana na pobyt czasowy w mieście Pruszcz Gdański,
3. rozlicza podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie w miasta Pruszcz Gdański.

Osoba Uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować o wydanie Karty w imieniu:
1. dzieci od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia lub
2. dzieci od 7 roku życia do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub
3. dzieci od 7 roku życia bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Dzieci do 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.
W przypadku utraty Karty należy zalogować się̨ na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę. Następnie należy udać się do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, do Referatu Spraw Obywatelskich (punkt odbioru) i złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Duplikat kosztuje 20 zł.
 1. Osoby zameldowane weryfikujemy samodzielnie. Oznacza to, że wystarczy nam Twoja deklaracja, że jesteś zameldowany w mieście Pruszcz Gdański, my zweryfikujemy to w naszej bazie i potwierdzimy prawdziwość złożonej deklaracji.
 2. Osoby rozliczające podatek PIT, weryfikujemy za pomocą dokumentu potwierdzającego rozliczenie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako adres zamieszkania Miasto Pruszcz Gdański. Do weryfikacji przedstawia się pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (UPO).
Wniosek o Pakiet Mieszkańca i Kartę można złożyć:
 • online za pośrednictwem strony ​www.mieszkamwpruszczu.pl (zakładka Zaloguj).
 • w wersji papierowej w punkcie odbioru - Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański - czynne w poniedziałki od 09:00 do 17:00, w środy od 07:30 do 15:30 oraz we wtorki, czwartki i piątki od 07:30 do 14:00.
Wystarczy okazać kartę w formie plastikowej bądź elektronicznej. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji osób korzystających z Programu.
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Autoryzowanego Centrum Obsługi, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.
Każdy użytkownik powyżej 7 roku życia powinien posiadać zdjęcie na swoim koncie. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat i ma założone konto bez zdjęcia ze względu na Pakiet Dużej Rodziny – powyżej 7 roku życia należy dodać zdjęcie do jego konta. Będzie do też wymagane przy odnowieniu Pakietu Dużej Rodziny.
Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.
 

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 775 99 64
pn: 9:00 - 17:00 wt-pt: 7:30-15:30