Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku są różne w zależności od osoby. W przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia jest to legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych jest to orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych jest to postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka jest to postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów, podczas dodawania Pakietu do konta każdego z członków rodziny z osobna. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny, każdy z członków rodziny musi mieć założone konto na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl. Jeśli dziecko jest wieku do 6 roku życia i nie ma założonego konta, bo do tej pory go nie potrzebowało (przy Pakiecie Mieszkańca dzieci do 6 roku życia korzystają ze zniżek rodzica) należy mu takie konto utworzyć. W przypadku dzieci do 6 roku życia wystarczy podać imię, nazwisko i pesel.

Dodać kolejnego członka rodziny może administrator konta rodzinnego po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce "Rodzina".

W przypadku składania Wniosku o Pakiet Mieszkańca osobiście, w wersji papierowej, należy podać dane dziecka we wniosku i jego konto zostanie utworzone przez pracownika Autoryzowanego Punktu Obsługi przy rozpatrywaniu wniosku.
Aby odłączyć użytkownika do swojego konta, postępuj następująco:
 1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl.
 2. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Rodzina.
 3. Przy wybranej osobie, którą chcesz odłączyć od konta kliknij przycisk "Odłącz osobę" po prawej stronie.
Czynność tę w analogiczny sposób może wykonać członek rodziny, który chce odłączyć się od rodziny. W jego panelu w zakładce "Rodzina" pojawi się przycisk "Odłącz konto od rodziny".
Pruszczańska Karta Dużej Rodziny pozostaje ważna do 30 kwietnia 2021 r. Jeśli mieszkaniec nadal chce korzystać z ulg i zniżek dostępnych dla dużych rodzin z miasta Pruszcz Gdański musi złożyć wniosek o Pakiet Dużej Rodziny. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca, a na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.
 
Pakiet adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Pruszcz Gdański, składających się z rodziców lub rodzica, bądź opiekunów prawnych lub opiekuna prawnego, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia lub
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje (na potwierdzenie tego faktu uczeń przedstawia legitymację szkolną lub studencką), lub
 • bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny mogą złożyć osoby posiadające Pruszczańską Kartę Mieszkańca i na niej aktywny Pakiet Mieszkańca.
 
Pakiet wydawany jest każdorazowo do 30 października.
Aby otrzymać Pakiet Dużej Rodziny należy złożyć wniosek. Wniosek o Pakiet Dużej Rodziny składa zawsze rodzic lub opiekun prawny. Dodatkowo jeśli wniosek jest składany w wersji elektronicznej, rodzic lub opiekun prawny składający wniosek musi być jednocześnie administratorem konta rodzinnego. Wniosek w formie papierowej składa się w Autoryzowanym Punkcie Obsługi.

Ważne: składając wniosek w formie elektronicznej, Pakiety dodaje się każdemu członkowi rodziny osobno, klikając na jego imię w zakładce „Karta i pakiety”.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku w przypadku:
 • osób pełnoletnich kontynuujących naukę w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia - legitymacja szkolna lub studencka,
 • dzieci niepełnosprawnych - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • rodzin zastępczych - postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 • rodzinnych domów dziecka - postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka.
Należy przedstawić oryginały wyżej wymienionych dokumentów. W przypadku elektronicznego składania wniosku dokumenty należy dołączyć w postaci skanu oryginałów. W przypadku osobistego składania wniosku oryginały dokumentów należy udostępnić do wglądu pracownikowi Autoryzowanego Punktu Obsługi.

Po przyznaniu Pakietu jest on przypisany do konta każdego z członków dużej rodziny. Własną kartę w formie plastikowej otrzymują członkowie rodziny od 7 roku życia.

 
Aby odnowić Pakiet należy złożyć wniosek w formie papierowej lub złożyć wniosek elektronicznie klikając „odnów pakiet” na kontach poszczególnych członków rodziny. Pakiet Dużej Rodziny wydawany jest na czas określony, do 30 października.

Zasady odnawiania Pakietu:
 • osoby pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia zobowiązane są do okazania raz w roku, przy odnowieniu Pakietu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, najpóźniej do 30 października danego roku. Jednocześnie, aby Pakiet był aktywny osoba wnioskująca musi posiadać poprawnie zweryfikowane konto w programie Pruszczańska Karta Mieszkańca oraz Pakiet Mieszkańca,
 • jeśli osoba ubiegająca się o Pakiet Dużej Rodziny okazała aktualną legitymację szkolną lub studencką przy odnawianiu Pakiety Bezpłatnych Przejazdów, nie jest zobowiązana do ponownego jej okazywania,
 • do kont dzieci powyżej 6 roku życia roku życia należy dodać zdjęcie,
 • osoby przedłużające Pakiet Dużej Rodziny zobowiązane są do wykazania zmian, które zaszły w stosunku do wcześniej przedstawionych informacji i dokumentów.
Każdy użytkownik powyżej 7 roku życia powinien posiadać zdjęcie na swoim koncie. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat i ma założone konto bez zdjęcia ze względu na Pakiet Dużej Rodziny – powyżej 7 roku życia należy dodać zdjęcie do jego konta. Będzie do też wymagane przy odnowieniu Pakietu Dużej Rodziny.
Pakiet Seniora zachowuje ważność tak długo, jak długo ważny jest Pakiet Mieszkańca na Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca.
Do otrzymania Pakietu Seniora uprawnieni są mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca. Uprawnienie zostanie zweryfikowane przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański i nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.
Pakiet Seniora uprawnia do:
 • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni oraz sauny przy Szkole Podstawowej nr 3,
 • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z krytej pływalni, jacuzzi, sauny, kortów do squasha oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 4,
 • zniżki w wysokości 50% na korzystanie z lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 3,
 • bezpłatnego transportu zużytego (kompletnego) dużego sprzętu elektrycznego tj. pralka, kuchenka, zmywarka, lodówka itp., gdzie jeden z wymiarów przekracza co najmniej 60 cm oraz tzw. odpadów wielkogabarytowych, z miejsca zamieszkania do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Aby zamówić bezpłatny transport zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych, skontaktuj się z PURUM pod nr +48 58 773 24 01.
Pakiet Seniora obowiązuje od 1 lipca 2021 r., tego dnia wszystkie osoby, które posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca otrzymają Pakiet Seniora automatycznie. Nowi użytkownicy Pruszczańskiej Karty Mieszkańca w wieku 60 lat lub więcej wraz z Pakietem Mieszkańca otrzymają automatycznie Pakiet Seniora.
W celu zamówienia bezpłatnego transportu wyżej wymienionych odpadów należy skontaktować się z pracownikiem spółki PURUM sp. z o.o. pod numerem telefonu+48 58 773 24 01 i umawiając transport podać swój numer karty.
Aby otrzymać Pakiet Seniora należy spełnić łącznie dwa kryteria: posiadać Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca oraz mieć ukończone 60 lat. Możliwość złożenia wniosku o Pakiet Seniora pojawi się na Twoim koncie dopiero w momencie ukończenia 60 lat. Wówczas należy zalogować się na swoim koncie w serwisie www.mieszkamwpruszczu.pl, wejść na swój profil mieszkańca i kliknąć zakładkę Karty i pakiety. Następnie należy kliknąć "Dodaj nowe pakiety", przy Pakiecie Seniora kliknąć "Dodaj", a następnie wybrać przycisk "Wyślij wniosek" i gotowe.

Pakiet Seniora można też aktywować, udając się osobiście do Autoryzowanego Punktu Obsługi w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim.
Pakiet Seniora mogą otrzymać osoby, które posiadają Pruszczańską Kartę Mieszkańca z aktywnym Pakietem Mieszkańca i mają 60 lat lub więcej.
Jeżeli masz już odebraną kartę dla dziecka:
 1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl.
 2. Wejdź w zakładkę Identyfikatory i Pakiety.
 3. Kliknij w ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet.
 4. Wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów.
 5. Dodaj skany lub dobrej jakości zdjęcia ważnej legitymacji szkolnej jeśli są wymagane,
 6. Kliknij w niebieski przycisk Dodaj pakiet.
Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów maksymalnie do 14 dni roboczych.

Jeżeli zakończyłeś powyższą procedurę Twoje dziecko może poruszać się komunikacją miejską wyłącznie z Pruszczańską Kartą Mieszkańca.

Uwaga! Pamiętaj, że aby Twoje dziecko korzystało z bezpłatnych przejazdów, konto Rodzica musi posiadać aktywny Pakiet Mieszkańca .
Aplikacja Mieszkam w Pruszczu pozwala na korzystanie z pakietu bezpłatnych przejazdów dzieciom i młodzieży posiadającym zweryfikowany Pakiet Bezpłatnych Przejazdów. Wystarczy, że w czasie kontroli biletowej dziecko zaloguje się na swoje konto i pokaże kod kreskowy, który wyświetli się na pierwszej stronie. Do aplikacji zalogować się może dziecko, które do swojego konta ma dodany adres e-mail lub numer telefonu.

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko mogło zalogować się do swojego konta w aplikacji, dodaj do jego konta jego osobisty adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Możesz to zrobić samodzielnie przez Panel Mieszkańca.
Zobacz, jak dodać Pakiet Bezpłatnych Przejazdów do Karty on-line:
1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl.
2. Wejdź w zakładkę Identyfikatory i Pakiety,
3. Kliknij ikonkę z imieniem dziecka, któremu chcesz dodać pakiet,
4. Wybierz Pakiet Bezpłatnych Przejazdów,
5. Dodaj skany legitymacji szkolnej dziecka: WYMAGANE SĄ OBIE STRONY LEGITYMACJI. Uwaga! Jeśli Twoje dziecko ukończyło 18. rok życia, konieczne będzie dołączenie legitymacji przy corocznym odnowieniu pakietu. Dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat legitymację okazuje się tylko raz przy pierwszym wnioskowaniu o pakiet.
6. Kliknij niebieski przycisk "dodaj pakiet".
7. Aktywacja pakietu bezpłatnych przejazdów następuje po weryfikacji przesłanych dokumentów maksymalnie do 14 dni roboczych.

Jeżeli weryfikacja jest pozytywna – możesz odebrać Kartę w punkcie odbioru. Pamiętaj, aby udając się do punktu zabrać ze sobą potwierdzenie z kodem QR, które zostanie wygenerowane na Twoim koncie po kliknięciu niebieskiego przycisku "odbierz kartę". Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać w pamięci telefonu. Jeżeli już wcześniej odebrałeś Kartę dla swojego dziecka, nie musisz robić nic więcej. 
Dziecko może jeździć komunikacją miejską wyłącznie z Pruszczańską Kartą Mieszkańca (nie musi mieć ze sobą do kontroli legitymacji szkolnej).

Jeżeli weryfikacja jest negatywna, otrzymasz maila z przyczyną odrzucenia wniosku.

Aby ponownie przesłać prawidłowe dokumenty do weryfikacji (po odrzuceniu wniosku) 
- zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl,
- wejdź w zakładkę Identyfikatory i Pakiety,
- dodaj pakiet lub pakiety,
- dodaj wymagane dokumenty weryfikacyjne.
Uczeń musi mieć ze sobą swoją Pruszczańską Kartę Mieszkańca w formie plastikowej lub w aplikacji mobilnej z aktywnym Pakietem Bezpłatnych Przejazdów. Posiadając przy sobie własną Pruszczańską Kartę Mieszkańca nie ma już konieczności okazywania dodatkowo legitymacji szkolnej.
Pakiet bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską obowiązuje na terenie Pruszcza Gdańskiego oraz Gdańska na liniach: 132, 200, 205, 207, 232 i N5 (uwzględniając całą trasę). Dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 roku życia, zamieszkałej w Pruszczu Gdańskim.
Nie. Studenci nie mogą korzystać z tego pakietu. Zgodnie z uchwałą nr XV/203/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czewrca 2020 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach 132, 200, 205, 207, 232 oraz N5 dla dzieci i młodzież, do przejazdów bezpłatnych mają prawo wyłącznie dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z pakietu bezpłatnych przejazdów, do ukończenia 20 roku życia. Wymagane jest jednak posiadanie aktywnego Pakietu Bezpłatnych Przejazdów odnawianego co roku, za pośrednictwem strony mieszkamwpruszczu.pl lub w Autoryzowanym Punkcie Obsługi.
Tak, pakiet bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską obowiązuje podczas taryfy dziennej, jak również podczas taryfy nocnej. Z pakietu bezpłatnych przejazdów można korzystać we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy.
Aby zamówić roczny pakiet bezpłatnych przejazdów dla dziecka, które posiada już kartę mieszkańca, należy, w przypadku uczniów powyżej 18 roku życia, przedstawić zaktualizowaną legitymację szkolną, tzn. legitymację, na której odwrocie znajduje się pieczątka ważności do 30 września kolejnego roku szkolnego.

Uwaga! Dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat legitymację okazuje się tylko raz przy pierwszym wnioskowaniu o pakiet.
O aktywowanie Pakietu można wystąpić w dowolnym momencie. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są przyznawane na okres ważności legitymacji szkolnej dziecka, czyli do 31 października kolejnego roku szkolnego. Po tym czasie konieczne będzie odnowienie ważności uprawnień poprzez panel mieszkańca lub w Autoryzowanym Punkcie Obsługi.

Dla uczniów od 7 do 17 roku życia (do osiągnięcia pełnoletności), pakiet bezpłatnych przejazdów będzie ważny tak długo, jak długo ważne są uprawnienia opiekuna do posiadania Pruszczańskiej Karty Mieszkańca.

Dla uczniów od 18 do 20 roku życia warunkiem koniecznym do odnowienia pakietu bezpłatnych przejazdów jest załączenie legitymacji szkolnej ważnej do 30 października kolejnego roku szkolnego.
Aby móc wnioskować o Pakiet Bezpłatnych Przejazdów dana osoba, musi posiadać aktywne konto w programie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, mieć aktywne uprawnienia do Karty Mieszkańca (sprawdź uprawnienia, wchodząc na swoje konto i klikając zakładkę Profil), w tym aktywny Pakiet Mieszkańca. Pozostałe wymagania otrzymania i odnawiania uprawnień do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów zależą od wieku osoby:
 • dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat okazują legitymację tylko raz, w momencie gdy pierwszy raz składają wniosek o pakiet. Zatem jeśli dziecko miało już Pakiet Bezpłatnych Przejazdów i posiada aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, w tym aktywny Pakiet Mieszańca to uprawnienia do Pakietu Bezpłatnych Przejazdów zostaną nadane automatycznie w końcówce października danego roku szkolnego, o szczegółach poinformujemy w aktualnościach portalu mieszkamwpruszczu.pl
 • osoby w wieku 18-20 lat obowiązane są okazać legitymację lub zaświadczenie o kontynuacji nauki raz w roku najpóźniej do 30 października, w momencie dodawania Pakietu Bezpłatnych Przejazdów na kolejny rok szkolny. Jednocześnie, aby pakiet ten mógł być nadany, osoba ta musi posiadać aktywne uprawnienia do Pruszczańskiej Karty Mieszkańca oraz aktywny Pakiet mieszkańca. Ta grupa samodzielnie odnawia pakiet, nie istnieje możliwość przedłużenia go automatycznie. Wniosek o przedłużenie pakietu można złożyć osobiście lub elektronicznie po zalogowaniu na konto mieszkańca.
UWAGA! Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są wyłącznie osoby uczęszczające do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 775 99 64
pn: 9:00 - 17:00 wt-pt: 7:30-15:30