Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca .

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 30 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.

Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Aby dodać kolejne osoby do swojego konta, postępuj następująco:
 1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Rodzina i kliknij w przycisk Dodaj osobę.
 2. Wybierz ikonkę osoby, którą chcesz dodać do rodziny (pełnoletni mężczyzna lub kobieta bądź niepełnoletnie dziecko). Możesz podać indywidualny adres e-mail swojego dziecka, dzięki czemu będzie ono mogło samodzielnie zalogować się do systemu. Na koniec kliknij w przycisk Zapisz nową osobę - konto dziecka zostało założone.
 3. Aby Karta Mieszkańca kolejnego członka rodziny była aktywna, pamiętaj o dodaniu Pakietu Mieszkańca - możesz to zrobić online wchodząc w zakładkę Karty i Pakiety lub udając się z odpowiednim dokumentem do punktu odbioru Karty.
Osoba pełnoletnia, zameldowana w mieście Pruszcz Gdański lub/i rozliczająca się z podatku dochodowego w Pruszczu Gdańskim i wskazująca jako miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego Konta Rodzinnego, którego jesteś administratorem poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia moża w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego. Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruczu.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny,
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Jeżeli podczas rejestracji w punkcie obsługi podałeś swój adres e-mail, zostanie na niego wysłany link do ustawienia hasła do konta. Link jest aktywny tylko 30 minut od momentu wysłania. Jeżeli Twój link nie jest już aktywny, na stronie www.mieszkamwpruszczu.pl w zakładce Zaloguj skorzystaj z przycisku "Nie pamiętam hasła" i ustaw nowe hasło.

Jeżeli podczas rejestracji w punkcie obsługi podałeś swój numer telefonu komórkowego, na Twój numer telefonu komórkowego zostanie wysłane hasło tymczasowe. Link jest aktywny 24h od momentu wysłania. Zaloguj się, podając swój numer telefonu komórkowego oraz hasło tymczasowe. Następnie ustaw nowe hasło.

Jeżeli w procesie rejestracji nie podałeś ani adresu e-mail ani numeru telefonu komórkowego lub nie pamiętasz, który z nich podałeś, aby korzystać z konta online uzupełnij te dane w punkcie odbioru Karty lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail kontakt@mieszkamwpruszczu.pl.

Aby odłączyć użytkownika do swojego konta, postępuj następująco:
 1. Zaloguj się na swoje konto na www.mieszkamwpruszczu.pl.
 2. Po zalogowaniu wejdź w zakładkę Rodzina.
 3. Przy wybranej osobie, którą chcesz odłączyć od konta kliknij przycisk "Odłącz osobę" po prawej stronie.
Czynność tę w analogiczny sposób może wykonać członek rodziny, który chce odłączyć się od rodziny. W jego panelu w zakładce "Rodzina" pojawi się przycisk "Odłącz konto od rodziny".
 1. Osoby zameldowane weryfikujemy samodzielnie. Oznacza to, że wystarczy nam Twoja deklaracja, że jesteś zameldowany w mieście Pruszcz Gdański, my zweryfikujemy to w naszej bazie i potwierdzimy prawdziwość złożonej deklaracji.
 2. Osoby rozliczające podatek PIT, weryfikujemy za pomocą dokumentu potwierdzającego rozliczenie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako adres zamieszkania Miasto Pruszcz Gdański. Do weryfikacji przedstawia się pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (UPO).

Jeśli chcesz złożyć wniosek indywidualny przez internet, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Załóż konto, znajdujący się w górnym pasku strony www.mieszkamwpruszczu.pl

2. Zaznacz TAK przy przynajmniej jednej opcji, która uprawnia Cię do otrzymania Karty Mieszkańca, a następnie kliknij Dalej.

3. Kliknij w znak plus wybierając odpowiednią ikonkę kobiety lub mężczyzny, a następnie wypełnij swoje dane osobowe, ustaw hasło osobiste do swojego konta, określ zainteresowania i wyraź odpowiednie zgody. Na koniec kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz Pakiet Mieszkańca na dany rok kalendarzowy. Możesz też wybrać inne przysługujące Ci pakiety, w tym pakiety Bezpłatnej Komunikacji. Następnie dodaj skan lub dobrej jakości zdjęcie dokumentu uprawniającego Cię do otrzymania Pruszczańskiej Karty Mieszkańca i kliknij przycisk Wyślij wniosek.

5. Twój wniosek trafi do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, gdzie zostanie zweryfikowany w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych. Poinformujemy Cię mailowo o przebiegu weryfikacji.

 

Składając wniosek rodzinny, zakładasz konto sobie oraz swoim najbliższym. Jeśli chcesz złożyć wniosek rodzinny przez internet, postępuj następująco:

1. Kliknij w przycisk Załóż konto, znajdujący się w górnym pasku strony www.mieszkamwpruszczu.pl

2. Zaznacz TAK przy przynajmniej jednej opcji, która uprawnia Cię do otrzymania Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, a następnie kliknij Dalej. 

3. Kliknij w znak plus wybierając odpowiednią ikonkę kobiety lub mężczyzny - osoba, którą zarejestrujesz jako pierwszą, będzie administratorem konta rodzinnego i będzie miała dostęp do kont wszystkich członków rodziny. Następnie wypełnij swoje dane osobowe, ustaw hasło osobiste do swojego konta, określ swoje zainteresowania i wyraź odpowiednie zgody. Tak samo postąp w przypadku pozostałych członków rodziny. Na koniec kliknij przycisk Dalej.

4. Wybierz Pakiet Mieszkańca na dany rok kalendarzowy dla każdej z osób, dla której zakładasz konto. Pakiet dla każdej z osób dodasz, klikając z prostokąt z jej imieniem. Możesz też wybrać inne pakiety, w tym Pakiet Bezpłatnych Przejazdów. Następnie dla każdej z osób w rodzinie jeśli to wymagane dodaj skan lub dobrej jakości zdjęcie dokumentu uprawniającego ją do otrzymania Karty Mieszkańca i kliknij przycisk Wyślij wniosek.

5. Wnioski trafią do Referatu Spraw Obywatelskich, gdzie zostaną zweryfikowane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych. Poinformujemy Cię mailowo o przebiegu weryfikacji.

Tak, możesz złożyć papierowy wniosek o Kartę Mieszkańca w Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich. Pamiętaj, że aby skutecznie zarządzać swoim kontem Karty Mieszkańca wymagany jest indywidualny adres e-mail lub numer telefonu..

Możesz złożyć wniosek papierowy o Kartę Mieszkańca, jeżeli jesteś Osobą Uprawnioną. Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek. Twoje dane zostaną wprowadzone do Systemu Karty Mieszkańca.

Jeśli weryfikujesz się pooprzez PIT, zostaniesz poproszony o okazanie Dokumentu Potwierdzającego Uprawnienie.

Pruszczańską Kartę Mieszkańca w imieniu innych osób możemy odebrać na trzy sposoby:

1. Zakładając kartę w referacie Spraw Obywatelskich poprzez wniosek papierowy. Należy pamiętać, że działa to jedynie w przypadku osób dorosłych. Nie ma możliwości założenia konta dziecku osoby trzeciej.

2. Będąc administratorem konta rodzinnego, możemy odebrać karty wszystkich członków rodziny mieszkających pod jednym adresem. Do tego działania nie jest uprawniona osoba mieszkająca pod innym adresem niż użytkownik, którego kartę chce odebrać.

3.  Do odbioru karty w imieniu osób mieszkających pod innym adresem (np. sąsiadki, babci, itd.) może upoważnić pełnomocnictwo.
W Urzędzie Miasta, w Referacie Spraw Obywatelskich, możesz złożyć wniosek w imieniu osób, w stosunku do których jesteś Przedstawicielem Ustawowym oraz w imieniu innych osób dorosłych, które Cię do tego upoważniły.

Otrzymasz do wypełnienia papierowy wniosek, a Wasze dane zostaną wprowadzone do systemu Karty Mieszkańca. Następnie, jeśli chcesz zweryfkować się przez PIT, zostaniesz poproszony o okazanie dokumentu weryfikacyjnego - pamiętaj, że każda osoba pełnoletnia powinna przedstawić własny dokument weryfikacyjny, a osoby niepełnoletnie są weryfikowane na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli masz przy sobie odpowiedni dokument, Twoje uprawnienie zostanie zweryfikowane na miejscu.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 775 99 64
pn: 9:00 - 17:00 wt-pt: 7:30-15:30