FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania ogólne

Osoba pełnoletnia, zameldowana w mieście Pruszcz Gdański lub/i rozliczająca się z podatku dochodowego w Pruszczu Gdańskim i wskazująca jako miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański.
  1. Pruszczańska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
  2. Opłata jest naliczana wyłącznie w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, kiedy konieczne jest wydanie duplikatu.
  3. Duplikat Karty w formie plastikowej wydawany jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.
Wystarczy okazać kartę w formie plastikowej bądź elektronicznej. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji osób korzystających z Programu.
  1. Osoby zameldowane weryfikujemy samodzielnie. Oznacza to, że wystarczy nam Twoja deklaracja, że jesteś zameldowany w mieście Pruszcz Gdański, my zweryfikujemy to w naszej bazie i potwierdzimy prawdziwość złożonej deklaracji.
  2. Osoby rozliczające podatek PIT, weryfikujemy za pomocą dokumentu potwierdzającego rozliczenie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako adres zamieszkania Miasto Pruszcz Gdański. Do weryfikacji przedstawia się pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (UPO).
W przypadku utraty Karty należy zalogować się̨ na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę. Następnie należy udać się do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, do Referatu Spraw Obywatelskich (punkt odbioru) i złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Duplikat kosztuje 20 zł.
Aplikacja Mieszkam w Pruszczu pozwala na korzystanie z funkcjonalności Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty Mieszkańca.
Tak. Odebranie karty fizycznej jest nieobowiązkowe. Można korzystać wyłącznie z karty elektronicznej dostępnej w aplikacji lub korzystać z nich obu. Wybór należy do mieszkańca.
Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.
 

Kartę można odebrać w Autoryzowanym Punkcie Obsługi - Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim - w godzinach pracy urzędu, tj:
poniedziałek - 9:00 - 17:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

Aby odebrać Kartę po złożeniu wniosku online należy okazać potwierdzenie, które otrzymało się drogą mailową po weryfikacji danych. Potwierdzenie to oznacza też, że Karta i Pakiet Mieszkańca są już aktywne online, w aplikacji. Na weryfikację danych i przesłanie potwierdzenia Autoryzowany Punkt Obsługi ma 14 dni.

Raz dodane zdjęcie można zmienić wyłącznie osobiście, za pośrednictwem punktu obsługi. Samodzielne wymienianie zdjęcia jest niemożliwe. Zdjęcie wymieniamy wyłącznie w przypadu, gdy zmienił się znacząco wizerunek osoby, której to zdjęcie dotyczy.
Do udziału w Programie w każdej chwili jego trwania, mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy/usługodawcy którzy są gotowi udzielić rabatów i zniżek. Przystępując do Karty Pruszczanina Partner ma szanse promować i zwiększać rozpoznawalność własnej działalności. Ponadto ma okazję do nawiązania pozytywnej relacji z lokalnymi klientami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Współpracy i Promocji, parter@mieszkamwpruszczu.pl, tel. +48 58 775 99 58, +48 58 775 99 59
  1. Online na www.mieszkamwpruszczu.pl
  2. Osobiście w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim, w Referacie Spraw Obywatelskich (parter budynku).

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 775 99 64
pn: 9:00 - 17:00 wt-pt: 7:30-15:30