Pytania ogólne

Osoba pełnoletnia, zameldowana w mieście Pruszcz Gdański lub/i rozliczająca się z podatku dochodowego w Pruszczu Gdańskim i wskazująca jako miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański.
 1. Pruszczańska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie.
 2. Opłata jest naliczana wyłącznie w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, kiedy konieczne jest wydanie duplikatu.
 3. Duplikat Karty w formie plastikowej wydawany jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.
 1. Online na www.mieszkamwpruszczu.pl
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim, w Referacie Spraw Obywatelskich (parter budynku).
Wystarczy okazać kartę w formie plastikowej bądź elektronicznej. Nie są wymagane dodatkowe dokumenty w celu weryfikacji osób korzystających z Programu.
 1. Osoby zameldowane weryfikujemy samodzielnie. Oznacza to, że wystarczy nam Twoja deklaracja, że jesteś zameldowany w mieście Pruszcz Gdański, my zweryfikujemy to w naszej bazie i potwierdzimy prawdziwość złożonej deklaracji.
 2. Osoby rozliczające podatek PIT, weryfikujemy za pomocą dokumentu potwierdzającego rozliczenie się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako adres zamieszkania Miasto Pruszcz Gdański. Do weryfikacji przedstawia się pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia (UPO).
Jeśli zdjęcie, które próbujesz dodać, ma mniej niż 300 pikseli, prosimy o dodanie innego zdjęcia lub udanie się ze zdjęciem do Autoryzowanego Centrum Obsługi, gdzie pracownicy pomogą prawidłowo dodać zdjęcie.
W przypadku utraty Karty należy zalogować się̨ na swoje konto i zablokować zagubioną Kartę. Następnie należy udać się do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, do Referatu Spraw Obywatelskich (punkt odbioru) i złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. Duplikat kosztuje 20 zł.
Aplikacja Mieszkam w Pruszczu pozwala na korzystanie z funkcjonalności Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty Mieszkańca.
Tak. Odebranie karty fizycznej jest nieobowiązkowe. Można korzystać wyłącznie z karty elektronicznej dostępnej w aplikacji lub korzystać z nich obu. Wybór należy do mieszkańca.

Tak, możesz złożyć wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:

 • zostałeś przez nich do tego upoważniony,
 • poinformowałeś ich o zakresie, do którego zostaną wykorzystane ich dane osobowe,
 • jesteś osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca,
 • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Pruszczańskiej Karty Mieszkańca .

Dla każdej osoby pełnoletniej, w imieniu której wnioskujesz o wydanie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.

Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarządzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.

Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu w ciągu 30 dni od dnia przesłania linka potwierdzającego.

Wasze konta będą połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?

Będziesz miał wgląd w wykorzystane rabaty i darmowe wejścia innej osoby pełnoletniej, będziesz mógł edytować jej dane osobowe (w tym adres zamieszkania), zainteresowania, wyrażać i cofać zgody, np. na wysyłkę newslettera.

W każdej chwili możesz odłączyć konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Pruszczańskiej Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl, przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk odłącz osobę. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.

Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.

Może tego dokonać poprzez:

 • zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę www.mieszkamwpruszczu.pl
 • przejście do zakładki Rodzina i kliknięcie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
 • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Wniosek o Pakiet Mieszkańca i Kartę można złożyć:

Do otrzymania Pruszczańskiej Karty Mieszkańca wraz z Pakietem Mieszkańca uprawnione są osoby zameldowane w Pruszczu Gdańskim na pobyt stały lub czasowy. Uprawnienie zostanie zweryfikowane przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Pruszcz Gdański i poza deklaracją nie potrzeba dodawać dokumentów.

Uprawnione są również osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym Pruszczu Gdańskim. Warunkiem jest podanie jako adres zamieszkania adres na terenie miasta Pruszcz Gdański. W tym wypadku weryfikacja następuje na podstawie PIT 37, PIT 38, PIT 36, PIT 28, PIT 36L lub PIT 40A, który wskazuje, że dana osoba faktycznie rozliczyła swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując miejsce zamieszkania miasto Pruszcz Gdański. Uwaga: PIT 11, który otrzymujemy od pracodawcy, jest dokumentem informacyjnym i nie wskazuje ostatecznie, gdzie PIT został rozliczony.

Uprawnione do korzystania z Karty Mieszkańca są także osoby niepełnoletnie (dzieci od 7 do 18 lat), oraz uczące się do 25 roku życia, których Przedstawiciel Ustawowy jest Osobą Uprawnioną, założył Konto Rodzinne w Systemie Karty Mieszkańca, a także posiada aktywny Pakiet Mieszkańca.

Do wniosku powinno zostać dołączone aktualne zdjęcie, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym, jednolitym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. W przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG, nie może być on większy niż 5 MB. W przypadku wniosków papierowych fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej. Na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.
 

Kartę można odebrać w Autoryzowanym Punkcie Obsługi - Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim - w godzinach pracy urzędu, tj:
poniedziałek - 9:00 - 17:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

Aby odebrać Kartę po złożeniu wniosku online należy okazać potwierdzenie, które otrzymało się drogą mailową po weryfikacji danych. Potwierdzenie to oznacza też, że Karta i Pakiet Mieszkańca są już aktywne online, w aplikacji. Na weryfikację danych i przesłanie potwierdzenia Autoryzowany Punkt Obsługi ma 14 dni.

Raz dodane zdjęcie można zmienić wyłącznie osobiście, za pośrednictwem punktu obsługi. Samodzielne wymienianie zdjęcia jest niemożliwe. Zdjęcie wymieniamy wyłącznie w przypadu, gdy zmienił się znacząco wizerunek osoby, której to zdjęcie dotyczy.
Do udziału w Programie w każdej chwili jego trwania, mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy/usługodawcy którzy są gotowi udzielić rabatów i zniżek. Przystępując do Karty Pruszczanina Partner ma szanse promować i zwiększać rozpoznawalność własnej działalności. Ponadto ma okazję do nawiązania pozytywnej relacji z lokalnymi klientami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Współpracy i Promocji, parter@mieszkamwpruszczu.pl, tel. +48 58 775 99 58, +48 58 775 99 59
Każdy użytkownik powyżej 7 roku życia powinien posiadać zdjęcie na swoim koncie. Jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 7 lat i ma założone konto bez zdjęcia ze względu na Pakiet Dużej Rodziny - powyżej 7 roku życia należy dodać zdjęcie do jego konta. Będzie do też wymagane przy odnowieniu Pakietu Dużej Rodziny.
Pruszczańską Kartę Mieszkańca może otrzymać każda osoba pełnoletnia, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. jest zameldowana na pobyt stały w mieście Pruszcz Gdański,
2. jest zameldowana na pobyt czasowy w mieście Pruszcz Gdański,
3. rozlicza podatek PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako miejsce zamieszkania adres na terenie w miasta Pruszcz Gdański.

Osoba Uprawniona do otrzymania Karty może wnioskować o wydanie Karty w imieniu:
1. dzieci od 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia lub
2. dzieci od 7 roku życia do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub
3. dzieci od 7 roku życia bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.

Dzieci do 6 roku życia korzystają z ulg i zniżek przypisanych do konta rodzica.
Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć hasła, zawsze możesz skorzystać z opcji przypomnienia. Poniżej instrukcja jak z niej skorzystać:

1. Wejdź na www.mieszkamwpruszczu.pl
2. Kliknij Zaloguj

3. Kliknij Nie pamiętam hasła

4. Wpisz swój adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto

5. Kliknij Wyślij link/SMSJeśli dłuższą chwilę nie dostajesz wiadomości, upewnij się, że podałeś właściwy adres e-mail oraz sprawdź m.in. folder SPAM, być może wiadomość wpadła zamiast do skrzynki odbiorczej to do innego folderu Twojej poczty.

Potrzebujesz Pomocy?+48 58 775 99 64
pn: 9:00 - 17:00 wt-pt: 7:30-15:30