Image

Dodaj poprawne zdjęcie do profilu!

Zdjęcie dodawane przy zakładaniu konta powinno spełniać konkretne wymagania. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego że zdjęcie, obok imienia i nazwiska jest podstawowym elementem identyfikacji użytkownika karty. Ponadto dołączenie zdjęcia, które nie spełnia wymogów spowoduje odrzucenie całego wniosku o Pakiet Mieszkańca.

W związku z tym zachęcamy, zwróć szczególną uwagę na to, czy zdjęcie, które dodajesz ma właściwy rozmiar i spełnia następujące warunki:
  • twarz równomiernie oświetlona, na jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych,
  • twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia,
  • w przypadku wniosków elektronicznych fotografię załącza się jako plik graficzny, w formacie JPG lub PNG,
  • plik nie może być on większy niż 5 MB,
  • w przypadku wniosków papierowych dobrej jakości fotografię dołącza się do wniosku w formie papierowej, a na jej odwrocie należy zamieścić opis – imię i nazwisko.