• Home
  • Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach ofert - pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Image

Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach ofert - pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Trwa nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert. Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie Nr 1
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej - Rodzaj zadania - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla min. 39 osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruszczu Gdańskim, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/9944/ogloszenie-nr-1

Ogłoszenie Nr 2
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu Pomocy społecznej - Rodzaj zadania - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/9945/ogloszenie-nr-2

Ogłoszenie Nr 3
Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - Rodzaj zadania - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym, wspieranie działalności uniwersytetów III wieku.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem: http://bip.pruszcz-gdanski.pl/otwarty-konkurs-ofert/9946/ogloszenie-nr-3