• Home
  • Metropolia na Pomorzu coraz bliżej
Image

Metropolia na Pomorzu coraz bliżej

Nawet 200 mln każdego roku może trafić na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na transport zbiorowy, nowe połączenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie przestrzenne, promocję, turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegłosowana przez Senat i trafi pod obrady Sejmu. Teraz wszystko w rękach posłów. 
 
Metropolią już jesteśmy. Teraz czas na sformalizowanie współpracy 
 
Nasze starania o ustanowienie metropolii na Pomorzu trwają już od lat. W 2011 r. z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza powstało stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS), w którym współdziała 57 samorządów - zarówno gminy miejskie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów. Na terenie OMGGS mieszka prawie 1,6 mln mieszkańców. Dzięki metropolitalnym porozumieniom udało nam się pozyskać unijne środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mln zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o wartości 3,13 mld zł. Z tych pieniędzy powstają węzły przesiadkowe, finansowana jest termomodernizacja budynków publicznych, rewitalizowane są miasta i gminy, powstają nowe szpitale geriatryczne, przedsiębiorstwa społeczne, a prawie 18 tys. osób bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem dostaje pomoc. OMGGS przez lata swojego funkcjonowania stał się miejscem wymiany poglądów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z Pomorza. Metropolia w województwie pomorskim istnieje więc faktycznie, ale do jej dalszego rozwoju niezbędna jest ustawa. Dzięki niej samorządy zyskają dodatkowe kompetencje i środki finansowe. Na mocy takiej ustawy w 2017 r. władze centralne powołały do życia Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię i jest to na razie jedyny jak dotąd - pilotażowy - projekt, który uzyskał wsparcie władz państwowych.
 
Korzyści z ustawy metropolitalnej
 
Związek metropolitalny jest formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przynoszącą konkretne, codzienne korzyści dla mieszkańców danego obszaru. Uchwalenie ustawy dałoby prawo dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. 5% z podatku PIT, zasilające dotąd budżet państwa, przeznaczonych zostanie na poprawę jakości życia mieszkańców naszej metropolii. W naszym przypadku jest to ponad 200 mln każdego roku. Te fundusze pozwolą nam na koordynację działań dot. zarządzania transportem, na zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Jest to szczególnie ważne dla małych samorządów. Bez ustawy metropolitalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. Dodatkowy budżet przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych naszych miast i gmin. 
 
Ustawa metropolitalna w rękach posłów
 
Pod koniec lipca tego roku projekt ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego przyjęły połączone komisje senackie - Ustawodawcza oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji. Projekt pozytywnie zaopiniowało też Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej połowie września projekt ustawy trafił pod obrady Senatu RP. Senatorowie podczas trzeciego czytania niemal jednogłośnie poparli projekt. Ustawa została skierowana do prac Sejmie.

Wiecej na ten temat: https://www.metropoliagdansk.pl/ustawa-metropolitalna