• Home
  • Lista aktualności
  • Pruszczański Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – przyznane zostały stypendia!
Image

Pruszczański Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – przyznane zostały stypendia!

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyznał stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne uzyskane w roku szkolnym 2022/2023.

W tym roku wpłynęło łącznie 213 wniosków. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, ze 161 wniosków spełniających wymagania formalne, Komisja pozytywnie oceniła 127 wniosków. Stypendia zostały przyznane w trzech głównych kategoriach:

Kategoria I – za wyniki w nauce, uczniom:
a) szkół podstawowych klas IV-VI – dla 29 osób,
b) szkół podstawowych klas VII-VIII – dla 19 osób,
c) szkół ponadpodstawowych – dla 8 osób.

Kategoria II – za osiągnięcia sportowe, uczniom:
a) szkół podstawowych klas IV-VI – dla 36 osób,
b) szkół podstawowych klas VII-VIII – dla 24 osób,
c) szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.

Kategoria III – za osiągnięcia artystyczne, uczniom:
a) szkół podstawowych klas IV-VI – dla 6 osób,
b) szkół podstawowych klas VII-VIII – dla 3 osób,
c) szkół ponadpodstawowych – dla 1 osoby.

Pełna lista stypendystów dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pruszcz-gdanski.pl/stypendysci (Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 31 lipca 2023 r.)

W bieżącym roku wydatki na ten cel wyniosą łącznie 101 500,00 zł. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych otrzymają 500 zł, uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych otrzymają 1000 zł, uczniowie szkół ponadpodstawowych i tegoroczni absolwenci otrzymają 2000 zł).

Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia, serdecznie gratulujemy!