• Home
  • Lista aktualności
  • Wypowiedz się na temat zrównoważonej mobilności w metropolii - ostatni etap konsultacji społecznych
Image

Wypowiedz się na temat zrównoważonej mobilności w metropolii - ostatni etap konsultacji społecznych

W imieniu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) zapraszamy do udziału w III etapie konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Celem Planu jest zapewnienie, by wszystkie miasta i wsie w metropolii były bezpieczne, by dzieci miały zielone miejsca do zabawy, by powstawało coraz więcej parków i by powietrze było czyste. Aby każdy mieszkaniec mógł pieszo zrobić zakupy, miał dostęp do transportu zbiorowego i mógł swobodnie poruszać się transportem indywidualnym.

Podróże na jednym bilecie, wygodne przesiadki, jednolity standard przystanków i informacji pasażerskiej, bezpieczne drogi, atrakcyjne przestrzenie publiczne i zdrowe miejsce do życia – to tylko niektóre z efektów 80 działań proponowanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Plan umożliwi samorządom tworzącym metropolię ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji związanych ze zrównoważonym transportem i mobilnością.

O planowanych rozwiązaniach i ich spodziewanych efektach będzie można dowiedzieć się podczas trzeciego, ostatniego etapu konsultacji społecznych Planu. Są one prowadzone w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi będzie można złożyć mailowo, tradycyjną pocztą lub podczas otwartego spotkaniu online.

Spotkanie konsultacyjne i zgłaszanie uwag

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formule online 30 sierpnia 2023 r. w godz. 17:00-19:00. Link do spotkania: DOŁĄCZ.

Uwagi do dokumentu można składać również mailem lub pocztą tradycyjną na podany adres od 21 sierpnia do 10 września 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść wniosku. W tytule korespondencji prosimy wpisywać hasło SUMP.

Adres e-mail: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl

Adres korespondencyjny: OMGGS, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Więcej informacji, projekt Planu do ściągnięcia, dotychczasowe wyniki konsultacji, harmonogram opracowywania Planu można znaleźć na stronie: www.metropoliagdansk.pl/sump.