• Home
  • Lista aktualności
  • Budowa oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte – podpisano umowę na realizację
Image

Budowa oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte – podpisano umowę na realizację

W ostatnim czasie podpisana została umowa dotycząca budowy oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim.

Umowa dotyczy budowy oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte, a przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie oświetlenia przy ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ESAND Adam Piasecki, ul. Klonowa 7 Przejazdowo, 83-021 Pruszcz Gdański
Cena oferty: 367 770,00 zł
Termin wykonania zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 27.07.2024 r.