Image

Co zasilają podatki z Twojego PITu?

To czy w deklaracji rocznej PIT wskazujemy adres faktycznego zamieszkania, ma ogromne znaczenie dla budżetu miejscowości, w której mieszkamy. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego znacząca część dochodów, która ma wpływ na otoczenie mieszkańców.

Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, inwestycje drogowe i oświetlenie, ośrodki wsparcia, komunikację zbiorową czy rozwój kultury i sportu w mieście. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jedno z ważniejszych źródeł finansowania.

Niestety często zdarza się tak, że w deklaracji wpisujemy miejsce stałego zameldowania zamiast miejsca faktycznego zamieszkania. W tej sytuacji pozbawiamy budżet miasta, w którym faktycznie mieszkamy, istotnej części wpływów z tytułu podatku PIT. 

Meldunek a miejsce zamieszkania

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Dbajmy o nasz budżet, rozliczając PIT w miejscu faktycznego zamieszkania.

Rozlicz PIT, wygraj samochód

Jeśli mieszkasz w Pruszczu Gdańskim i rozliczysz PIT za ubiegły rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, wskazując jako miejsce zamieszkania adres z terenu miasta Pruszcz Gdański, możesz wziąć udział w Loterii PIT i wygrać samochód! Jak zgłosić udział w Loterii? Do 07.05.2024 r. wejdź na www.pitwpruszczu.pl i wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz unikalny numer loteryjny, który weźmie udział w losowaniu. Nagrodami są: hybrydowe auto Fiat 500 lub 5 000 zł.

 
Na co wydawane są środki z budżetu miasta. Wykres pokazujący procentowy udział wydatków. Po kliknięciu w obrazek przejście do serwisu z budżetem miejskim o omówieniem dochodów i wydatków.