• Home
  • Lista aktualności
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
Image

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim", w terminie do 24 czerwca 2024 r. do godz. 17:00 bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20. W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu Burmistrza: pobierz plik PDF oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.