Image

Jak uzyskać stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w 2022 roku?

Stypendia dla najlepszych uczniów przyznawane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego budzą ogromne zainteresowanie. W tym roku stypendia przyznano 211 uczniom.

W związku ze stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 wprowadzono zmiany w regulaminie przyznawania stypendium w 2021 roku. Wyjątkowo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni zostali także uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią, ale nie legitymowali się dodatkowymi osiągnięciami. Trzeba podkreślić, że była to wyjątkowa sytuacja. W przyszłym roku, aby ubiegać się o stypendium uczeń będzie musiał uzyskać określoną średnią ocen oraz wykazać się wysokimi wynikami w konkursach, olimpiadach, turniejach lub zawodach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym lub gminnym.

W związku z tym już dziś zachęcamy do zainteresowania się możliwością zdobycia dodatkowych osiągnięć, by w przyszłym roku móc ubiegać się o stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Przy tej okazji podpowiadamy, że na stronie Pomorskiego Kuratora Oświaty dostępne są już terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV.

Szczegółowe informacje oraz przydatne pliki:
Link do listy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych od klas IV w roku szkolnym 2021/2022
Link do procedury wraz z wnioskami w Biuletynie Informacji Publicznej