• Home
  • Lista aktualności
  • Miasto partnerskie Pruszcza Gdańskiego Hofheim am Taunus wspiera Ukrainę | Місто-партнер Прущ Гданський Хофгайм-ам-Таунус підтримує Україну
Image

Miasto partnerskie Pruszcza Gdańskiego Hofheim am Taunus wspiera Ukrainę | Місто-партнер Прущ Гданський Хофгайм-ам-Таунус підтримує Україну

Konflikt zbrojny w Ukrainie nadal trwa. Mieszkańcy Ukrainy zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Ludzie uciekający przed wojną muszą zrezygnować ze swojego dotychczasowego życia – nie mają pracy i pieniędzy. Jedną z najwrażliwszych grup są dzieci, dla których wojna jest ogromną traumą.

Obecny kryzys pokazuje, jak silne są sojusze w Europie między rządami, społeczeństwem, a także miastami partnerskimi. Hofheim am Taunus miasto partnerskie Pruszcza Gdańskiego chce wesprzeć swoje polskie miasto siostrzane w przyjmowaniu i opiece uchodźców z Ukrainy.

Grupa wsparcia miasta Hofheim rozpoczęła akcję pomocy „SOS Ukraina”. Zebrane środki pieniężne zapewnią uchodźcom lekarstwa i opiekę medyczną. Pokażmy ludzką twarz i żyjmy europejską solidarnością. Wojna przeciwko Ukrainie to wojna rosyjska, wojna Putina przeciwko niepodległemu, demokratycznemu i wolnemu państwu. Tym atakiem Rosja zaatakowała nas wszystkich.

 Збройний конфлікт в Україні триває. Мешканці України змушені покидати свої домівки в пошуках надійного притулку. Люди, які тікають від війни, змушені відмовитися від свого звичайного життя – у них немає ні роботи, ні грошей. Однією з найбільш вразливих груп є діти, для яких війна – це велика травма.

Ця криза показує, наскільки міцні союзи в Європі між урядами, суспільствами, а також містами-партнерами. Хофгайм-ам-Таунус, місто-партнер Пруща Гданського, хоче підтримати своє польське місто-побратима у прийнятті та турботі про біженців з України.

Група підтримки міста Хофгайм розпочала акцію допомоги «SOS Україна». Зібрані кошти підуть на забезпечення біженців ліками та медичною допомогою. Покажімо людське обличчя і живімо європейською солідарністю! Війна проти України – це війна Росії, війна Путіна проти незалежної, демократичної та вільної держави. Цим нападом Росія напала на всіх нас.


Перекладач Google