Image

Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej od 3 kwietnia 2023 r.

Od 3 kwietnia 2023 r. w taryfach komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną korekty. Nowe ceny biletów będą dotyczyć komunikacji miejskiej organizowanej przez Gdańsk, Gdynię i Wejherowo oraz biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.

Zmiany w taryfach są wynikiem rekomendacji Zarządu MZKZG, przyjętej w formie uchwały przez Zgromadzenie Związku. Nowe ceny stanowią odpowiedź na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej spowodowany wyższymi cenami energii, paliw oraz wysokim poziomem inflacji. Dla porównania, w Gdańsku, od początku stycznia nastąpił 77-procentowy wzrost cen energii elektrycznej. Dodatkowo wszystkie miasta borykają się z 49-procentowym wzrostem cen paliwa w porównaniu do stycznia 2022 roku.
Równolegle do nowych cen, w taryfach przygotowano kilka zmian, dzięki którym korzystanie z komunikacji miejskiej stanie się prostsze.  

Zmiany w taryfach

W ofercie obowiązującej od 3 kwietnia, we wszystkich taryfach miejskich pojawi się bilet jednoprzejazdowy w cenie 4,80 zł. Oprócz tego, w sprzedaży cały czas oferowane będą bilety 75-minutowe, dostępne w taryfach miejskich (ważne w gdańskich tramwajach i autobusach lub w gdyńskich autobusach i trolejbusach) albo w taryfie metropolitalnej, honorowanej we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gdańsk, Gdynię i Wejherowo. Cena biletu 75-minutowego, niezależnie od emitenta, będzie taka sama (6 zł normalny i 3 zł ulgowy). Zlikwidowany zostanie też podział na linie zwykłe i pospieszne.

Cena biletu 24-godzinnego po zmianach, w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 22 zł. Natomiast bilet 24-godzinny metropolitalny, upoważniający do podróży z przesiadkami wszystkimi liniami komunikacji miejskiej w metropolii kosztował będzie  24 zł. Osoby, które na podstawie biletu metropolitalnego 24-godzinnego  podróżują koleją SKM i POLREGIO oraz komunikacją miejską wybranego organizatora zapłacą 30 zł, natomiast korzystający z transportu w obrębie całej metropolii poniosą wydatek na poziomie 34 zł. Ceny metropolitalnych biletów 72-godzinnych wyniosą 48 zł (bilet ważny w komunikacji miejskiej) oraz 68 zł (bilet ważny w komunikacji miejskiej i kolejowej). Ceny biletów ulgowych wzrosną proporcjonalnie i wyniosą odpowiednio 2,4 zł (za bilet jednoprzejazdowy), 3 zł (za bilet 75-minutowy) i 11 zł (za bilet 24-godzinny). Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych 24-godzinnych i 72-godzinnych również zapłacą połowę ceny.

Zmianie ulegną też ceny biletów miesięcznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej (ZTM, ZKM, MZK, MZKZG). Podwyżka najbardziej popularnych biletów, obowiązujących w granicach jednego miasta (gminy), wyniesie mniej niż 10%.

Cena biletu miesięcznego na wszystkie linie w granicach Sopotu, Rumi, gm. Kosakowo, gm. Żukowo, gm. Szemud, gm. Wejherowo, gm. Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i gm. Pruszcz Gdański każdorazowo wynosić będzie 81 zł (40,50 zł ulgowy).

Wzrost cen większości biletów semestralnych nie przekroczy 10%. Zmianie ulegną również ceny miesięcznych biletów metropolitalnych, łączonych z biletami przewoźników kolejowych i autobusowej komunikacji regionalnej. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, organizatora przewozów kolejowych, zmiana obejmie także ceny biletów kolejowych w ramach oferty biletów łączonych: z 90,00 zł na 110,00 zł (bilety Gdańsk-Sopot i Gdynia-Sopot) oraz z 144,00 zł na 164,00 zł (bilety sieciowe jednego organizatora oraz na cały obszar MZKZG).

Ułatwienie, jakie dałaby nam ustawa metropolitalna

Już od wielu lat samorządy zrzeszone w OMGGS zabiegają o utworzenie metropolii na Pomorzu. Mimo poparcia m.in. ze strony środowisk samorządowych, naukowych, biznesowych - dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły efektów. Metropolia na Pomorzu to przede wszystkim dodatkowe fundusze dla regionu. To mogłoby być nawet ponad 200 mln zł rocznie, które w tej chwili trafiają do budżetu centralnego. Na Pomorzu pieniądze te mogą być wykorzystane na konkretne codzienne korzyści dla mieszkańców.