Image

Podpisanie umów na modernizację oświetlenia w Pruszczu Gdańskim

4 maja 2023 roku zawarte zostały dwie umowy na modernizację oświetlenia w Pruszczu Gdańskim.

Pierwsza umowa na dostawę wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański –  część 5 dotyczy ścieżki Via Ambra.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych opraw oświetleniowych typu LED wraz z ich montażem, zakładająca modernizację oświetlenia drogowego w Pruszczu Gdańskim w ilości 84 sztuk. Oprawy zostaną zamontowane na słupach oświetleniowych na ścieżce Via Ambra w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Cena oferty: 71 993,23 złotych
Termin wykonania: do dnia 01.09.2023 r.

Druga umowa dotyczy budowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie sieci oświetlenia ulicznego w ul. Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim na dz. Nr 545/6, 545/5, 122/4, 123/2 obręb 10 oraz dz. Nr 35, 63/2, 58/23, 58/7, 49/1 obręb 16 Miasto Pruszcz Gdański.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe ESAND Adam Piasecki
Cena oferty: 94 464,00 złotych
Termin wykonania: do dnia 02.08.2023 r.