• Home
  • Lista aktualności
  • Podpisano umowę na robotę budowlaną "Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim"
Image

Podpisano umowę na robotę budowlaną "Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim"

W dniu 12.05.2023 r. została zawarta umowa na robotę budowlaną pn.: Przebudowa ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni ul. Reymonta w Pruszczu Gdańskim od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni, budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych nr AB.6743.69.2022.LS.MP z dnia 16.03.2022 r. oraz ułożeniu płyt drogowych ażurowych z demontażu na ul. Polskich Kolejarzy w Pruszczu Gdańskim.

Wykonawca: Saferoad Kabex Spółka z o.o.
Cena oferty: 4 290 034,55 złotych
Termin wykonania: do dnia 24.10.2023 r.