ul. Tczewska, Towarowa - projekt
Zakres prac:
Zlecono wykonanie projektów budowy ul. Tczewskiej wraz z sięgaczem (od ul. Tczewskiej) oraz ul. Towarowej do ul. Batalionów Chłopskich obejmujących:
- układ drogowy (nawierzchnia drogowa wraz z chodnikami),
- sieć kanalizacji deszczowej ul. Tczewskiej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym i wylotem Strugi Gęś,
- sieć kanalizacji deszczowej ul. Towarowej,
- sieć teletechniczna - kanał technologiczny,
- sieć oświetlenia drogowego.
Zdjęcia przed: