• Home
  • Inwestycje
  • Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim
Dostawa dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim
Zakres prac:
Wykonanie przez Wykonawcę w dwóch etapach dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”. 
a) Etap I – Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia 
na robotę budowlaną pn. „Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” – odcinek od km. 0+446,74 do km. 0+813,76; 
b) Etap II – Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia 
na robotę budowlaną pn. „Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” – odcinek od km 0+813,76, do włączenia w drogę krajową DK91 (ul. Grunwaldzka) pomiędzy km 17+057,10 i km 17+701,51.
Zdjęcia po: