Radarowy wyświetlacz prędkości
Zakres prac:
Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Kochanowskiego i Kasprowicza.