Park Wita Stwosza
Zakres prac:
Projekt pomnika, wykonanie pomnika wraz z nadzorem autorskim, wykonanie odlewu orła, przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, wykonanie dokumentacji projektowej parku, budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami.
Zdjęcia przed:
Zdjęcia w trakcie:
Zdjęcia po: