Inwestycje w amfiteatrze
Zakres prac:
Dostawa i montaż ławek na terenie amfiteatru, wymiana palisady z drewnianej na betonową na terenie amfiteatru.
Zdjęcia po: