Budowa ul. 1 Maja
Zakres prac:
Przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i wodociągowej.